Recertyfikacja w Programie PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE

Z największą przyjemnością mamy zaszczyt przekazać Państwu ważną informację: 9 maja 2016r.

nastąpiło uroczyste nadanie NASZEJ PLACÓWCE TYTUŁU

PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE POLSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI
IM. IRENY DZIERZGOWSKIEJ na czas nieokreślony.


Uroczystość odbyła się podczas się podczas II Recertyfikacji Ogólnopolskiego Programu PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE Ireny Dzierzgowskiej, Mireli Nawrot. Powołana przez Kapitułę Ekspertów i Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER. Patronat honorowy nad Programem sprawuje Barbara Labuda.


Wydarzenie to miało miejsce w Pałacu Staszica w Warszawie, gdzie na ręce dyrektora Pani Elżbiety Krawiec został uroczyście wręczony tytuł
PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE oraz NAGRODA JAKOŚCI im. Ireny Dzierzgowskiej.
Oznacza to, iż nasze przedszkole propaguje wysokie standardy oświatowe, dba o rozwój edukacji przedszkolnej oraz identyfikuje się i promuje szczególne osiągnięcia w podnoszeniu jakości pracy w sferze edukacji przedszkolnej.


Ten CERTYFIKAT JAKOŚCI potwierdza, iż nasza placówka wyróżnia sie odpowiedzialnością, zaufaniem i rozszerza pole partnerstwa w środowisku. W Uroczystości tej wzięła również udział Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowa Pani Halina Wołos oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej Pani mgr Iga Szeląg.


Ogólnopolski Tytuł i Certyfikat Jakości „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE”
im. Ireny Dzierzgowskiej jest nadawany tym placówkom wychowania przedszkolnego na terenie całego kraju, które uczestniczą w realizacji ogólnopolskiego programu „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE”.

Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej to świadectwo wysokiej jakości usług dla małego dziecka w takich obszarach jak:
baza i zasoby, rozwój, programy, marketing.

Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” ustanowiony został w celu:

  • zachęcenia do podnoszenia jakości pracy przedszkoli, promowania najlepszych przedszkoli,
  • dostarczenia satysfakcji dzieciom, nauczycielom, rodzicom i dyrektorom, propagowania pięknej idei partnerstwa.
Zdobycie recertyfikacji to nasz wspólny sukces - GRATULUJEMY i nosimy w sercu nadzieję, że każdego dnia będziemy potwierdzać, iż tytuł nadano WŁAŚCIWEMU PRZEDSZKOLU z najlepszymi NAUCZYCIELAMI i PRACOWNIKAMI pracującymi z najwspanialszymi pod słońcem DZIEĆMI, partnersko współpracującemu z najbardziej niezastąpionymi RODZICAMI a to wszystko pod czujnym, ale przyjaznym okiem DYREKTOR.

Jesteśmy dumni z tego , że jako jedyna placówka przedszkolna na Podkarpaciu możemy szczycić się posiadaniem takiego tytułu.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Was – PARTNERÓW - bo to nasz wspólny sukces !!!

cofnij

Content