KADRA PRZEDSZKOLA

„Radość na twarzach dzieci jest naszym priorytetem”

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Wielu z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola. Personel przeszedł specjalistyczne szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy.
Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości na dobro dzieci.

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Elżbieta Krawiec

Z-ca dyrektora mgr Iwona Romańczuk  

NAUCZYCIELE

mgr Aleksandra Skwarek

mgr Aneta Lesiczka

mgr Renata Krotoszyńska

mgr Agata Kuziora

mgr Natalia Mazur

mgr Iwona Romańczuk

nauczyciel języka angielskiego  Anna Rachwał

logopeda mgr Aleksandra Skwarek

logopeda mgr Agata Kuziora

psycholog mgr Marta Piskorowska

pedagog specjalny mgr Natalia Mazur

pedagog specjalny mgr Teresa Szczotka

nauczyciel katechezy mgr Piotr Neska

PERSONEL

Intendent p. Małgorzata Dąbek

Pracownik administracyjny p. Katarzyna Kacza

PRACOWNICY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ NAUCZYCIELA:

p. Marta Kacza
p. Bożena Domagała

p. Zuzanna Puzio
 
p. Anna Lepiejza 
p .Monika Wołoszyn


Starszy dozorca p. Daniel Bożak

Kucharz p. Wioletta Mika
 
Pomoc kuchenna p. Jolanta Dyjak
 
Pomoc kuchenna p. Katarzyna Malon

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mariusz Marć                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  e-mail: iod@zuzmak.com


Content