KADRA PRZEDSZKOLA

„Radość na twarzach dzieci jest naszym priorytetem”

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Wielu z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola. Personel przeszedł specjalistyczne szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy.
Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości na dobro dzieci.

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Elżbieta Krawiec

Z-ca dyrektora mgr Małgorzata Fila  

NAUCZYCIELE

mgr Ewa Kalamarz

mgr Małgorzata Dul

mgr Renata Krotoszyńska

mgr Bożena Jabłońska

mgr Aneta Lesiczka

mgr Iwona Romańczuk

mgr Małgorzata Fila

nauczyciel języka angielskiego mgr Anna Rachwał
nauczyciel katechezy mgr Piotr Neska

PERSONEL

Intendent p. Małgorzata Dąbek

Pracownik administracyjny p. Sylwia Kaziród-Świątek

PRACOWNICY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ NAUCZYCIELA:

p. Marta Kacza
p. Bożena Domagała

p. Zuzanna Puzio
 
p. Anna Lepiejza 
p .Monika Wołoszyn


Starszy dozorca p. Daniel Bożak

Kucharz p. Wioletta Mika
 
Pomoc kuchenna p. Jolanta Dyjak
 
Pomoc kuchenna p. Katarzyna Malon

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mariusz Marć                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  e-mail: iod@zuzmak.com


Content