Opłaty za przedszkole  

Podstawa prawna:

Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI /577/17 Rady Miejskiej 
w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.

Przedszkole czynne jest od 6.00-16.00:  
Podstawa programowa realizowana jest od 8.00-13.00 - bezpłatnie. 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE -aktualnie od 01.09.2020 r.

Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi :

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 100 % dziennej stawki żywieniowej tj. 8 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;

2 posiłki ( śniadanie, obiad) 80 % dziennej stawki żywieniowej tj. 6,40 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;

Za 1 posiłek ( obiad) 50 % dziennej stawki żywieniowej tj. 4 x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie płatna jest do 20 każdego miesiąca. 
Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola zgodnie z otrzymaną w przedszkolu fakturą  Bank PKO SA Nr konta 60 1020 4913 0000 9902 0117 6031
(liczy się data wpływu na konto przedszkola, po tym terminie naliczone będą ustawowe odsetki) .


Content