Opłaty za przedszkole  

 

Podstawa prawna:

Opłata stała za przedszkole jest naliczana zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVI /577/17 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 27 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola.

Przedszkole czynne jest od 6.00-16.00:  

Podstawa programowa realizowana jest od 8.00-13.00-bezpłatnie. 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE -aktualnie od 01.10.2022 r.

Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej stawką żywieniową, która wynosi 12 zł :

 

Ustala się następujące dzienne stawki za posiłki:

 

  • śniadanie – 30 % dziennej stawki żywieniowej; tj. 3,60 zł
  • obiad – 50 % dziennej stawki żywieniowej; tj.6,00 zł
  • podwieczorek – 20 % dziennej stawki żywieniowej; tj.2,40zł

 

Opłata za przedszkole oraz za wyżywienie płatna jest
do 15-go dnia każdego miesiąca. 

Opłaty proszę wpłacać na rachunek przedszkola zgodnie z otrzymaną w przedszkolu fakturą  Bank PKO SA Nr konta 60 1020 4913 0000 9902 0117 6031

(liczy się data wpływu na konto przedszkola).

Content