2020-09-14

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  nr 2 im. Jana Brzechwy
w Stalowej Woli

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI 

 

 

 

Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli i zatwierdziła ją Uchwałą nr 12/2020 do realizacji na posiedzeniu w dniu 28.08 2020 r.

Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli  na lata 2020-2025 została przedstawiona i zaopiniowana pozytywnie na zebraniu Rady Rodziców w dniu 28.09.2020 r.

więcej

Content