W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia z języka obcego nowożytnego będą odbywały się we wszystkich grupach wiekowych.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu nr 2 w Stalowej Woli ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy. W czasie zabawy dzieci opanowują język ,,bezwiednie’’, co podsumować można stwierdzeniem ‘They think they are playing, while we know they are learning’.

Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość dziecka oraz jego zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i w możliwości. Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu znacząco różni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie.

W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

Content