Jasełka

2020-12-20

więcej

Jasełka

2019-12-20

Występ „Tańczących nutek“ z okazji uroczystości  Jasełek.

więcej

Tańczące nutki

Taniec to ruch do muzyki, który poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno - ruchowych oraz układy taneczne do muzyki rozwija u dziecka wrażliwość estetyczną, aktywność twórczą, ekspresje ruchów, uczy dziecko odbioru sztuki. Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, doskonali precyzję ruchów, poprawia koordynacje ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Dzieci podczas zajęć Zespołu Tańczące Nutki uczą się rytmicznego poruszania się przy muzyce, gracji, kreatywności, wrażliwości na barwę i głośność dźwięku. Poznają różne rodzaje muzyki, od klasycznej do współczesnej. Dzieci rozpoznają i nazywają instrumenty muzyczne. Wypowiadają się na temat muzyki. Rozróżniają dźwięki: ciche-głośne, wysoki-niskie. Śpiewają znane piosenki, improwizują przy muzyce i z muzyką, stosują się do gestów dyrygenta. Poznają tańce: ludowe, klasyczne, współczesne.

Content