UBEZPIECZENIE

2023-09-01

UBEZPIECZENIE


 

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole również nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie posiadają ubezpieczenia rodzinnego mogą skorzystać z propozycji zamieszczonej poniżej.

 

 

https://nnw24.pl/

cofnij

Content