Obchody Świąt Majowych

2022-04-30

W minionym tygodniu zajęcia we wszystkich grupach poświęcone były świętom majowym. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, oczywiście w formie przystępnej i zrozumiałej dla każdej grupy wiekowej. Zaczęliśmy od poznania historii naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Przedszkolaki wysłuchały nie tylko legend związanych z historią Polski, ale również obejrzały projekcję filmu o powstaniu państwa polskiego i utrwaliły symbole narodowe. Wykonały wspaniałe  prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik. Podsumowaniem cyklu zajęć było uroczyste spotkanie wszystkich grup na sali gimnastycznej, gdzie wspólnie odśpiewano hymn polski i wyrecytowano okolicznościowe wiersze. Uroczystość zakończyła się przemarszem po ulicach naszego miasta z biało-czerwonymi chorągiewkami.

cofnij

Content