Zajęcia z muzykoterapii w grupie BIEDRONEK "Deszczowa piosenka"

2020-10-10

„Deszczowa piosenka”- dzieci z grupy „Biedronki” uczestniczyły w zajęciach z muzykoterapii . Tańcząc do utworu z kolorowymi paskami bibuły przyczepionymi do parasola śpiewały i ilustrowały treść piosenki. Następnie do utworu „Cztery pory roku- Jesień” A. Vivaldiego  stworzyły piękne wielobarwne drzewa. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało instrument i idąc po kole podczas zwrotki śpiewało piosenkę a podczas refrenu zatrzymywało się i grało na swoim instrumencie.

Łączenie twórczych działań plastycznych dziecka przez integrację z muzyką jest ciekawą formą pracy. Wiek przedszkolny to okres ścisłego związku między działalnością twórczą a zabawą, w którym dziecko wypowiada się w nieustannie zmieniających się formach ekspresji. Chętnie rysuje, śpiewa, ale jednocześnie odczuwa potrzebę ruchu, powodowane chęcią przechodzenia z jednego działania w drugie. Malując lub rysując wyraża swoje własne stany uczuciowe. Poprzez takie zajęcia możemy nie tylko poznać te uczucia, ale także mieć na nie wpływ. Zajęcia ekspresyjne, twórcze ujawniają i rozładowują wewnętrzne napięcia oraz uzewnętrzniają przeżycia dzieci, stając się cennym czynnikiem terapeutycznym w łagodzeniu dziecięcych lęków i zahamowań.

cofnij

Content