Mali artyści

Sztuka ma dla każdego dorosłego człowieka duże znaczenie, zarówno podziwianie jak i tworzenie sztuki ma ogromny wpływ terapeutyczny czy relaksacyjny dla ludzi. Dlatego bardzo ważne jest aby od najmłodszych lat dziecko umiało podziwiać wytwory artystycznej pracy innych, a do swojej twórczości podchodziło z dystansem bez dużej krytyki i ważne by dziecko umiało cieszyć się tworzeniem swojego własnego dzieła, by ta twórczość dawała dziecku wiele radości i przyjemności gdyż tylko dziecko szczęśliwe jest zdolne do prawidłowego rozwoju fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego.
Zgodnie z założeniami zawartymi w „Podstawie programowej” celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Dziedziną, która odgrywa w tym zakresie ogromną rolę jest plastyka. Plastyka jest wspaniałą sztuką. Obcowanie z nią, odkrywanie jej i tworzenie jest wartością, której nie można nie doceniać.


Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, odbywa się poprzez dodatkowe zajęcia, które realizowane są w naszym przedszkolu w ramach zespołu „Mali Artyści”.


Dzieci swoje umiejętności plastyczne prezentują podczas wykonywania prac na różne tematy do regionalnych i ogólnopolskich konkursów plastycznych jak również z okazji świąt i imprez okolicznościowych.

Content