Dowody naszych działań :)

2020-03-27

Nasza placówka pracuje zgodnie z modelem przedszkola Promującego Zdrowie, czego dowodem są umieszczone poniżej certyfikaty oraz dyplomy otrzymane za aktywny udział oraz osiągnięcia naszych przedszkolaków. Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej potwierdzone wieloma dyplomami będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy całego przedszkola.


cofnij

Content