"Czyste powietrze wokół nas"

2020-02-02

 

W naszym przedszkolu realizowana jest XII edycja programu „Czyste powietrze wokół nas“.

,,Czyste powietrze wokół nas” to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej o charakterze profilaktycznym, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 

Cele główne programu:

  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń


Cele szczegółowe:

  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym


Struktura programu

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych. Tytuły zajęć:

I.   Wycieczka

II.  Co i dlaczego dymi?

III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

V.  Jak unikać dymu papierosowego?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci, dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

cofnij

Content