Autoewaluacja Przedszkola Promującego Zdrowie

2020-03-20

W ramach kilkuletnich starań o Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie“ chcemy przedstawić w krótkiej prezentacji nasze kluczowe działania. Niniejsza prezentacja jest tylko punktem wyjścia do wszystkich działań, jakie podejmowaliśmy z dziećmi. Ponieważ poniższa prezentacja nie oddaje całokształtu naszej pracy dydaktycznej zachęcamy do regularnego śledzenia naszej zakładki „Zdrowie- Przedszkole Promujące Zdrowie”.

 

Od roku szkolnego 2005 nasze przedszkole realizowało program zdrowotny „Przedszkole promujące zdrowie”. Podstawowym celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych, dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz zapoznanie dzieci z zasadami higieny i racjonalnego odżywiania. Program swoim zakresem obejmuje kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia (fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego), higieny osobistej, sprawności fizycznej, poprawy, jakości życia. Zwraca również uwagę na dobre samopoczucie i prawidłowe funkcjonowanie społeczne, traktując je, jako nieodłączny element zdrowia.

W ramach realizacji programu „Przedszkole Promujące Zdrowie” została przeprowadzona autoewaluacja za pomocą ankiet skierowanych do rodziców dzieci, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola. Dzieci wyraziły swoje opinie na temat przedszkola przez zastosowanie techniki Narysuj i opowiedz. Przeprowadzona autoewaluacja pokazała nam, w jakim miejscu znajdujemy się pod kątem naszych działań. Utwierdziła nas w tym, że kierunki naszej pracy, podejmowanej przez całą społeczność przedszkolną są prawidłowe, skuteczne i przynoszą oczekiwane efekty w zakresie promocji zdrowia fizycznego, psychicznego, społeczno-emocjonalnego i duchowego. Ponadto autoewaluacja wskazała nam, co wymaga poprawy, wzmocnienia, rozwinięcia i udoskonalenia w zakresie wyznaczonych standardów.


Wnioski z autoewaluacji:

 

       Problem priorytetowy do rozwiązania:

 Niewystarczające działania na rzecz rodziców w celu poprawienia ich kompetencji i wiedzy do dbałości o zdrowie i wychowanie swojego dziecka.

Wyniki badań stały się okazją do refleksji i zmotywowały nas do podejmowania dalszych działań w kierunku osiągania jeszcze lepszych wyników w zakresie promocji zdrowia.

W kolejnych latach zamierzamy kontynuować realizację programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”, aby utrzymać w naszym przedszkolu wysoki poziom edukacji prozdrowotnej.

 

Wyniki autoewaluacji oraz prezentacja programu Przedszkole Promujące Zdrowie  zamieszczone są w poniższych plikach.

cofnij

Content