Światowy Dzień Ziemi

2022-04-22

W dniu 22 kwietnia dzieci z poszczególnych grup obchodziły Światowy Dzień Ziemi.
To coroczne wydarzenie obchodzone jest w celu promowania ochrony środowiska           i poszerzania świadomości ekologicznej.  Z tej okazji w każdej grupie wiekowej odbyły się zajęcia edukacyjne, pogadanki, zabawy badawcze. Prowadzone działania pokazały przedszkolakom różne sposoby ochrony najbliższego środowiska oraz zachęcały do troski o Ziemię. Dzieci już wiedzą, że dla dobra naszej planety należy sadzić drzewa
i pielęgnować rośliny, dbać o przyrodę, oszczędzać wodę i prąd, segregować śmieci       
i ograniczać zużycie plastiku. Na koniec zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną a panie wręczyły przedszkolakom medale ,,Przyjaciela przyrody", które mają inspirować dzieci do życia w zgodzie z naturą.

cofnij

Content