Rekrutacja - pliki do pobrania

2023-02-26

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli. Deklarację będzie można otrzymać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej przedszkola. Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u wychowawców grup do dnia 3 marca 2023 r.

 

 

Formularz potwierdzenia kontynuacji (pobierz)

Formularz wniosku kandydata 2023 (pobierz)

Oświadczenia -kryteria ustalone przez organ prowadzący (pobierz)

Oświadczenia -kryteria ustawowe (pobierz)

cofnij

Content