Rekrutacja !

2022-04-13

W przedszkolu zamieszczona została lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do naszej placówki na rok szkolny 2022/2023.

 

 

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka
do Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w terminie od 14.04.2022r. do 22.04.2022r. do godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 

POTWIERDZENIE WOLI -pobierz

cofnij

Content