Udział w konferencji online

2020-06-04

W dniu 3.06.2020 roku o godzinie 14.00 Pani Dyrektor oraz członkowie zespołu do spraw Promocji Zdrowia z Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli uczestniczyli w konferencji online na temat: "Zdrowie dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń XXI wieku". Konferencja prowadzona była przez dr Barbarę Wolny, która jest wojewódzkim koordynatorem PPZ/SzPZ, nauczycielem konsultantem PCEN w Tarnobrzegu oraz  Panią mgr Mariole Kiełboń, straszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie/ wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ.

 

Program konferencji obejmował:

 

-Zdrowie dzieci w przedszkolu promującym zdrowie – dr Barbara Wolny, nauczyciel konsultant PCEN/wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ. 

-Wymogi higieniczno-sanitarne w placówkach nauczania i wychowania  w aspekcie „nowej sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS Cov2”- mgr Ewa Pitrus, Kierownik Higieny dzieci i młodzieży, WSSE w Rzeszowie. 

-Higieniczna dezynfekcja rąk mgr Ewa Warmuzińska, położna, pielęgniarka, nauczyciel, Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie. 

-Prawidłowe żywienie dzieci w wieku przedszkolnym - mgr Beata Michalczak-Korzeniowska, pedagogika lecznicza, kosmetologia;  mgr Gabriela Chytła-Borczyk dietetyka, technologie farmaceutyczne; mgr Paweł Deptuch, informatyka medyczna, Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku. 

-Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie – Certyfikaty Wojewódzkie i Krajowe PPZ/SzPZ – mgr Mariola Kiełboń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie/ wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ.

Celem konferencji było:


1. Podkreślenie ważności zdrowia dziecka i jego rodziny w kontekście zagrożeń zdrowia XXI wieku. 

2. Podkreślenie zasadności działań Przedszkoli Promujących Zdrowie w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia w ujęciu holistycznym . 

3. Zachęcanie i zainspirowanie dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego do systemowych działań z promocji zdrowia w ramach ogólnopolskiego programu PPZ- związanych z uzyskaniem Certyfikatów PPZ- jako znaku jakości w promocji zdrowia. 

4. Podkreślanie kontynuacji działań w ramach Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie działających przy PCEN w Rzeszowie , Oddział Tarnobrzeg-Rejonowe i Wojewódzkie Konferencje Połączone z uroczystym wręczeniem Certyfikatów.

cofnij

Content