KADRA PRZEDSZKOLA

„Radość na twarzach dzieci jest naszym priorytetem”

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Zapewniają profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Wielu z nich posiada również dodatkowe kwalifikacje, rozszerzające ofertę pracy przedszkola. Personel przeszedł specjalistyczne szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy.
Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości na dobro dzieci.

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor mgr Elżbieta Krawiec

Z-ca dyrektora mgr Irena Burdzy
 
mgr Ewa Kalamarz
mgr Małgorzata Dul  
mgr Renata Krotoszyńska
mgr Bożena Jabłońska 
lic. Aneta Lesiczka 
mgr Iga Szeląg

nauczyciel języka angielskiego mgr Iga Szeląg 
nauczyciel katechezy mgr Janina Juśkiewicz

PERSONEL

Główny księgowy mgr Danuta Guściora
Intendent p. Małgorzata Kołodziej
 

PRACOWNICY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ NAUCZYCIELA:

p. Marta Kacza
p. Bożena Domagała

p. Marzena Masternak

p. Anna Lepiejza 
p .Monika Wołoszyn


Starszy dozorca p. Daniel Bożak

Kucharz p. Danuta Torba

Pomoc kuchenna p. Jolanta Dyjak
 
Pomoc kuchenna p. Zuzanna Puzio

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Grzegorz Madej                                                                                                                                                                                                                                                                                               e-mail: inspektorstalowawola@gmail.com 


Content