"Mały Miś w świecie emocji"

2020-11-28

Mały Miś poprzez opowiadania i wiersze wprowadza dzieci w świat emocji. Głównym celem modułu jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. O to efekty naszej pracy.

cofnij

Content