Mali ratownicy, czyli przedszkolaki uczą się udzielania pierwszej pomocy

2021-09-30

29 września w środę odbyło się spotkanie z panią pracującą w Ratownictwie Medycznym. Przedszkolaki miały okazję poznać  jak wygląda strój ratowników, w których pracują na co dzień. Dzieci uświadomiły sobie na czym polega praca ratowników oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Ze względu na wiek i liczbę uczestników dzieci zostały podzielone na cztery grupy, w których były realizowane zajęcia warsztatowe z udziałem zaproszonego gościa. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością numeru alarmowego 112, jak również innych służb ratunkowych. Podczas warsztatów dzieci poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedziały się do kogo należy zwrócić się w sytuacjach niebezpiecznych. Z wielką uwagą przyglądały się jak pani ratownik demonstrowała masaż serca na przywiezionych przez siebie fantomach. Później przedszkolaki same próbowały uczyć się udzielania pierwszej pomocy pod okiem instruktorki. Treści przekazywane przez panią ratownik były adekwatne do wieku. Na koniec zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, a pani ratownik wręczyła dzieciom dyplomy       ,, Małego Ratownika,,.

cofnij

Content