Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie !!! Mamy go...!!!:):):)

2021-01-20

Nasze Przedszkole  już od wielu lat realizuje działania związane z promocją zdrowia. W ostatnich latach staraliśmy się o zdobycie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie. Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły. Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wiadomości ze Stolicy. I wreszcie udało się! Otrzymaliśmy informację, że nasze przedszkole otrzymało Krajowy Certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie“ .

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że pracujemy zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dla systematycznej, często wieloletniej pracy.

Składamy serdeczne podziękowania całej społeczności przedszkolnej – Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom – za pracę i zaangażowanie w działania z zakresu promocji zdrowia w naszej placówce. To niezwykłe wyróżnienie, które motywuje nas do dalszej pracy.

MINISERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ -załacznik1, załącznik 2


Content