Ubezpieczenie dzieci

2021-09-13

 

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy  informuje, że tak jak w ubiegłych latach tak i w tym roku nie ma grupowego ubezpieczenia dzieci.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

To sami Państwo rozstrzygajcie czy należy ubezpieczyć swoje dziecko, również od Państwa zależy wybór ubezpieczyciela oraz oferty.

 

 

Dyrektor Przedszkola -Elżbieta Krawiec

cofnij

Content