Nowe wytyczne GIS

2020-11-24

W dniu 19 listopada 2020  r. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dotyczące przedszkoli i żłobków – aktualizacja V. Zmiany dotyczą możliwości przyprowadzenia dziecka, gdy jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Zmieniono w niej zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie. Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi (z końca sierpnia) "jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka" do przedszkola lub żłobka. Ponadto zapisano, że "do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji". W aktualnej wersji kwarantanna zniknęła z wytycznych. Obecnie "jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu (przedszkola, żłobka)". Ponadto "do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji".

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

cofnij

Content