REKRUTACJA 2021/2022

2021-03-07

Drodzy Rodzice!

Przypominamy Rekrutacja do przedszkolan trwać będzie od 8 marca od godz. 8.00 do 22 marca do godziny 15.00.

Rodzic/opiekun prawny składa podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

 

 

1.   Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu rodzice mogą złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

WAŻNE

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji dziecka do przedszkola. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybrane i zaznaczone przez Państwa kryteria oraz dokumenty potwierdzające te kryteria m.in: zaświadczenia, oświadczenia.

Przypominamy, o podaniu pełnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu np. od 7 do 16 nie może być wpisana godzina np. 7.30 do 15.30.  

Przyjmowane będą wydrukowane wnioski wraz z oświadczeniami które pobrać można na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola, lub załączone poniżej oświadczenia.

Nie będziemy przyjmować wniosków jeżeli nie będzie dołaczonych oświadczeń wydrukowanych i podpisanych przez obojga rodziców.

 

Oświadczenia do pobrania 

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2


cofnij

Content