Bezpieczeństwo COVID-19

2020-09-14Rodzice, którzy zadeklarowali konieczność sprawowania opieki  nad dzieckiem przez przedszkole, zobowiązani są do zapoznania się z
PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 a także PROCEDURĄ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  oraz z wprowadzonymi zmianami w formie aneksów do procedur.

 

-ANEKS  NR 1- zmiany do procedur obowiązujące od 8 czerwca 2020 r. 

-ANEKS NR 2 - zmiany do procedur obowiązujące od 6 lipca 2020 r.

-ANEKS NR 3 - zmiany do procedur obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

Rodzice, którzy przyprowadzą dziecko do przedszkola w pierwszym dniu, ZOBOWIĄZANI SĄ do przyniesienia wypełnionej DEKLARACJI oraz OŚWIADCZENIA.

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor przedszkola Elżbieta Krawiec

 

cofnij

Content