Pierwszy DZIEŃ WIOSNY

2021-03-22

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom  jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Dekoracja przedszkola zmieniła się z zimowej na wiosenną.  W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody, a w wazonach pojawiły się gałązki bazi. W galerii przedszkolaka nie zabrakło też prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny, zarówno kwiatów jak i ptaków. Przedszkolaki zrobiły również Panią Wiosnę.   Dzieci miały okazję przywoływać  wiosnę piosenkami, oraz improwizowanym tańcem . Uczestniczyliśmy również w spotkaniu z Teddym Eddiem misiem ze szkoły języka angielskiego z którym łączyliśmy się przez internet i wspólnie braliśmy udział w różnych zabawach.  Po zabawie w sali wszyscy wyruszyliśmy, pożegnać Marzannę. Przedszkolaki radośnie zaśpiewały: „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, my ciebie żegnamy, bo wiosnę witamy!”

cofnij

Content